Uitspraak in kort geding, rechtbank Amsterdam

  • 06-08-2010

    Notaris veroordeeld tot schadevergoeding in een andere vorm dan een geldsom en tot het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen.


    Download PDF