Ondernemingsrecht

Centraal staat de doelstelling van de ondernemer, de inrichting van de onderneming en haar relaties met derden:

 • Samenwerkingsverbanden aangaan of verbreken
 • Structureren en herstructureren
 • Fusies en overnames
 • Vennootschapsrecht: rechtspersoon of personenvennootschap
 • Verhoudingen binnen de vennootschap
 • Gesprekspartner van bestuur of raad van commissarissen
 • Insolventie- en faillisementsvraagstukken
 • Geschillen in en rondom de onderneming
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen, mede-beleidsbepalers of aandeelhouders
 • Contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso’s
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsrechtelijke geschillen