Procesrecht

Centraal staat niet gelijk hebben, maar gelijk krijgen. Wordt het conflict opgezocht of juist uit de weg gegaan? Wel of niet procederen? Wat is de proces strategie? Op welke wijze kan het geschil het meest effectief en efficiënt in uw voordeel worden beslecht? Wel schikken, wanneer schikken, niet schikken?

  • Kort geding procedures
  • Bodem procedures
  • Enquêteprocedures en geschillen voor de ondernemingskamer
  • Arbitrage
  • Executiegeschillen
  • Beslagleggingen
  • Second opinions